Jump to main content
Passbook

Thẻ lên máy bay điện tử hiện khả dụng qua Passbook

Nếu bạn đang sử dụng iPhone với iOS 6 trở lên, bạn hiện đã có thể thêm thẻ lên máy bay điện tử vào Passbook và trình diện để lên chuyến bay của mình.

Passbook lưu trữ kỹ thuật số thẻ lên máy bay điện tử của bạn vào iPhone. Đó là cách đơn giản, dễ dàng và thuận tiện cho bạn để lưu và truy xuất thẻ lên máy bay của mình bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Để tận hưởng tính năng này, đơn giản làm thủ tục chuyến bay trực tuyến hay qua trang web di động của chúng tôi hoặc ứng dụng CXMobile bằng iPhone và sau đó bạn có thể thêm thẻ lên máy bay điện tử của mình vào Passbook. Nếu bạn đã bật chức năng GPS của iPhone, Passbook sẽ nhắc nhở bạn về thẻ lên máy bay khi bạn đang ở gần sân bay gần với thời gian khởi hành.

Hoàn tất làm thủ tục chuyến bay trực tuyến

 

Người dùng làm thủ tục chuyến bay trực tuyến

BƯỚC 1 - Hoàn tất làm thủ tục chuyến bay trực tuyến:

Gửi thẻ lên máy bay điện tử đến iPhone của bạn qua SMS hoặc email sau khi hoàn tất Làm thủ tục chuyến bay trực tuyến.

Mở đường dẫn để truy xuất thẻ lên máy bay.

Chạm vào biểu ngữ “Add to Passbook” (Thêm vào Passbook).

Hoàn tất làm thủ tục chuyến bay bằng điện thoại

 

Người dùng làm thủ tục chuyến bay bằng điện thoại

BƯỚC 1 - Hoàn tất làm thủ tục chuyến bay bằng điện thoại:

Chạm vào nút “Add Boarding Pass to Passbook” (Thêm thẻ lên máy bay vào Passbook) trên trang xác nhận.

Đánh dấu vào hộp kiểm để đồng ý với các điều khoản và chạm vào biểu ngữ “Add to Passbook” (Thêm vào Passbook).

 

Lưu ý: Người dùng làm thủ tục chuyến bay bằng điện thoại chỉ có thể thêm thẻ lên máy bay vào Passbook khi lần đặt chỗ chỉ bao gồm một hành khách. Người dùng CX Mobile phải cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất.

Chạm vào nút “Add” (Thêm) ở góc trên cùng bên tay phải để thêm thẻ lên máy bay vào Passbook

 

 

BƯỚC 2: Chạm vào nút “Add” (Thêm) ở góc trên cùng bên tay phải để thêm thẻ lên máy bay vào Passbook.

Đây là thao tác quan trọng để xác nhận lưu thẻ lên máy bay điện tử của bạn vào Passbook. Hiện giờ thẻ lên máy bay của bạn đã sẵn sàng để truy xuất bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Chạm vào biểu tượng “ i ” để truy cập vào thiệp mời vào phòng chờ

 

 

BƯỚC 3: Chạm vào biểu tượng “i” để truy cập vào thiệp mời vào phòng chờ (nếu có), số thẻ thành viên Hành khách thường xuyên và thông tin du lịch quan trọng khác trên trang tin tức. Gõ vào nút “Done” (Xong) để quay trở lại trang chính.

 

 

 

Lưu ý:
Bạn có thể cập nhật thẻ lên máy bay để kiểm tra những thay đổi có thể có như thời gian khởi hành, chỗ ngồi, hạng đặt chỗ, cửa v.v. bằng cách kéo xuống trang tin tức.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Những Câu hỏi Thường gặp.