Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Các Điều khoản và Điều kiện đối với Tài khoản đã Đăng ký

Điều khoản và Điều kiện đối với tài khoản đã đăng ký (sau đây được gọi tắt là "Điều khoản và Điều kiện")

Bằng cách đăng ký và tạo tài khoản đã đăng ký, quý khách có thể truy cập nhiều dịch vụ liên quan đến chuyến đi (sau đây được gọi là “Dịch vụ”) mà Cathay Pacific Airways Limited (sau đây được gọi tắt là “Cathay Pacific”)  (được gọi chung là "chúng tôi") cung cấp như đặt vé, làm thủ tục chuyến bay và đặt chỗ . Với việc trở thành chủ Tài khoản đã đăng ký, hoàn thành quy trình đăng ký trực tuyến hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, quý khách đã chấp thuận các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không chấp thuận, vui lòng không đăng ký và không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính bảo mật cho các thông tin cá nhân được lưu trong máy tính, điện thoại di động và các thiết bị khác của mình.

Cá nhân từ 18 tuổi trở lên đều có thể đăng ký và việc chấp thuận sẽ tùy theo quyết định xem xét của chúng tôi. Tại mỗi thời điểm quý khách chỉ có thể sở hữu một tài khoản đã đăng ký. Nếu quý khách đã có tài khoản Asia Miles và/hoặc Marco Polo, quý khách không nên mở tài khoản đăng ký vì quý khách đã nhận được tất cả các lợi ích của một tài khoản đã đăng ký rồi. Nếu tại một thời điểm nào đó quý khách có cả tài khoản Asia Miles và/hoặc Marco Polo và tài khoản đã đăng ký, chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản đã đăng ký của quý khách bằng cách ra thông báo trước cho quý khách ít nhất là 14 ngày. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi là hoàn chỉnh, chính xác và thông báo cho chúng tôi về những thay đổi đối với thông tin mà bạn đã cung cấp. Quý khách có thể truy cập và cập nhật cài đặt tài khoản và thông tin trong hồ sơ tài khoản đã đăng ký của mình.


Bạn không được gửi thông tin về các bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của họ (hoặc trong trường hợp trẻ em khi chưa được sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ). Với việc gửi thông tin về bên thứ ba, bạn đồng ý đảm bảo rằng bên thứ ba đó sẽ luôn tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn chấp thuận giữ an toàn cho các thông tin tài khoản đã Đăng ký của mình và sẽ không chia sẻ với người khác. Nếu bạn biết hoặc có lý do để tin rằng tài khoản của mình bị sử dụng trái phép hoặc có bất kỳ vi phạm quy định bảo mật nào khác, bạn cần thay đổi mật khẩu và báo ngay cho chúng tôi.

Bạn chỉ được truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này, để kiểm tra tính khả dụng của Dịch vụ của chúng tôi nhằm phục vụ cho các mục đích cá nhân và phi thương mại của mình (và để thực hiện các giao dịch hợp pháp và được ủy quyền với chúng tôi) chứ không vì mục đích nào khác.

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng (hoặc cho phép truy cập hoặc sử dụng) trái phép Dịch vụ của chúng tôi. Truy cập hoặc sử dụng trái phép bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc sử dụng tài khoản/đăng ký giả, gian lận hoặc trái phép; truy cập hay cố gắng truy cập trái phép vào mạng lưới hay tài khoản của chúng tôi hoặc thông tin về người dùng khác; và can thiệp vào hoặc gây gián đoạn Dịch vụ của chúng tôi.

Bất kể các quyền khác của chúng tôi theo luật định hoặc các quy định khác, chúng tôi có quyền chấm dứt đăng ký và tài khoản người dùng của quý khách mà không cần hỏi ý kiến quý khách và/hoặc từ chối cho quý khách đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi bằng cách thông báo trước cho quý khách tối thiểu 14 ngày, trừ các trường hợp khẩn cấp mà chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ Tài khoản đã đăng ký của quý khách hoặc Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

Các Điều khoản và Điều kiện này bao gồm Điều khoản Sử dụng Trang web và Ứng dụng Di động cũng như Chính sách về Quyền riêng tư, trong đó trình bày cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động, bao gồm cả việc Sử dụng Cookie trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Xem Điều khoản Sử dụng Trang web và Ứng dụng Di độngChính sách về Quyền riêng tư.

Chúng tôi áp dụng các điều kiện riêng đối với việc vận chuyển hàng không, rút thăm trúng thưởng, cuộc thi và các khuyến mãi khác mà chúng tôi có thể tiến hành tùy theo thời điểm. Cụ thể, việc vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa qua đường hàng không được áp dụng theo các điều kiện chuyên chở của hãng vận chuyển liên quan. Xem Điều kiện vận chuyển của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi đã rất cẩn trọng trong việc xử lý thông tin và tài liệu cho Dịch vụ, song các thông tin và tài liệu này được cung cấp như "nguyên trạng" mà không có bảo đảm (dù được nêu rõ ràng hay ngụ ý) hoặc đại diện dưới bất kỳ hình thức nào. Cụ thể là, chúng tôi không bảo đảm hay đại diện về việc không vi phạm, tính bảo mật, độ chính xác, phù hợp cho một mục đích, hoặc việc không bị nhiễm vi rút máy tính liên quan đến các thông tin và tài liệu đó.

Căn cứ các quyền sẵn có theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn hay bất kỳ ai khác (do sơ suất, sai sót, vi phạm hợp đồng hay lý do khác) đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm cả thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc thiệt hại đặc biệt hay do hậu quả) có thể xảy ra phát sinh từ hoặc liên quan đến:

  • việc truy cập và sử dụng (hoặc không thể truy cập và sử dụng) Dịch vụ của chúng tôi;
  • bên thứ ba không được ủy quyền vi phạm an ninh đối với tài khoản đã Đăng ký của bạn, hoặc truy cập hay sử dụng các thông tin trong tài khoản đã Đăng ký của bạn;
  • bên thứ ba không được ủy quyền vi phạm an ninh máy tính, điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn, hoặc truy cập hay sử dụng thông tin trong hoặc qua máy tính, điện thoại di động hay thiết bị khác của bạn; và/hoặc
  • sự gián đoạn, khiếm khuyết, lỗi kỹ thuật hoặc các yếu tố có hại khác đối với Dịch vụ của chúng tôi.

Các ngoại lệ và hạn chế trên áp dụng ở mức cao nhất mà luật pháp cho phép. Không nội dung nào trong các Điều khoản và Điều kiện này miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với các trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất, báo cáo sai do gian lận, hoặc các trách nhiệm khác mà luật pháp của Đặc khu Hành chính Hồng Kông ("HKSAR") không cho phép miễn trừ hay giới hạn.

Chúng tôi có thể thay đổi một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ theo thời điểm và có quyền điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách đăng các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi trên các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng mình đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi.

Các Điều kiện và Điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo luật của Đặc khu Hành chính Hồng Kông (HKSAR). Quý khách chấp thuận thẩm quyền xét xử duy nhất của các tòa án của HKSAR đối với mọi hành động pháp lý có thể phát sinh liên quan đến việc sử dụng các trang web, ứng dụng di động và/hoặc các Điều khoản và Điều kiện này của chúng tôi, và chúng tôi có quyền khởi kiện nếu quý khách vi phạm các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi tại quốc gia mà mình cư trú hoặc bất kỳ quốc gia liên quan nào khác.

Thông báo này được soạn bằng tiếng Anh và có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa bản tiếng Anh và bản dịch của thông báo này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Các Điều khoản và điều kiện này được cập nhật lần cuối vào ngày 19 tháng 10 năm 2015.

Thông tin thêm về quy định Pháp lý và Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư khách hàng - Phụ lục tại Châu Âu

Chính sách quyền riêng tư khách hàng - Phụ lục Ngoài Châu Âu

Điều kiện vận chuyển của Cathay Pacific (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

Thông báo về Đặc Quyền của Hành khách khi đi tới/ từ Ấn Độ (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

Thông báo về quyền lợi theo Luật Dịch vụ Hàng không của Israel (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

Điều kiện Hợp đồng ET/ Thông báo & EC 889 Trách nhiệm pháp lý của Hãng hàng không đối với Hành khách/ Hành lý (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

Tất cả các tập tin tải về trên trang này đều ở dạng PDF (Định dạng Văn bản Di động) và có thể xem bằng phần mềm Adobe Acrobat Reader. Quý khách có thể tải ứng dụng Reader miễn phí từ trang web của Adobe. Liên kết sẽ mở trong một cửa sổ mới do các đối tác bên ngoài vận hành và có thể không tuân theo các chính sách truy cập như của Cathay Pacific .