Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.
Đặt chỗ Cathay Pacific Khám phá menu của trang

Pháp lý và quyền riêng tư

Danh sách các hãng hàng không bị cấm trong EU

Ủy ban châu Âu công bố và cập nhật tùy từng thời điểm (thông thường ba tháng một lần), một danh sách các hãng hàng không bị cấm hoạt động trong EC vì lý do an toàn. Có thể truy cập danh sách đen này từ trang web của EC bằng cách sử dụng liên kết sau.

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm