Thiết kế mang dấu ấn tưởng nhớ

Thông điệp thiết kế của chúng tôi

Xem chi tiết nhãn hiệu. Chúng tôi tưởng nhớ đến Betsy với một thiết kế lấy cảm hứng từ sơ đồ thiết kế và kích thước của nó.