Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Nơi chúng tôi bay đến?

Cùng khám phá mạng lưới bay hiện tại của chúng tôi

Chúng tôi liên tục theo dõi tình hình và có những điều chỉnh cần thiết dựa theo những hạn chế du lịch mới nhất. Đồng thời chúng tôi vẫn muốn đưa bạn đến nơi bạn cần đến. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các thông tin cập nhật mới nhất về các chuyến bay hiện tại và sắp tới của chúng tôi. Với chính sách Bay không lo nghĩ (Fly(worry) free) của chúng tôi, thực hiện thay đổi đặt chỗ của bạn không giới hạn mà không phải trả thêm phí *.

*Điều khoản và điều kiện được áp dụng.

Our network in the coming months

We’re continually adding more flights to connect you with the people, places and experiences that matter most. Please note there may be unexpected changes to our schedule due to the evolving COVID-19 situation and travel restrictions.

Find out when we’re flying each week to the Chinese Mainland below. For other destinations, please check our flight timetable for the latest available flights with available seats.

Flying from Hong Kong to:

Region / Country City Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Chinese Mainland Beijing       check   check check
Chengdu check check check   check check check
Chongqing   check   check      
Fuzhou   check       check  
Hangzhou check     check   check  
Nanjing   check   check      
Qingdao       check     check
Shanghai   check          
Wuhan   check     check    
Xiamen   check          
Zhengzhou       check      


Please note that a checktick indicates a flight is running on that day each week. If specific dates are listed in the table, there are only flights on those dates.

Region / Country City
Taiwan China
Kaohsiung
Taipei


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Canada Toronto
Vancouver
United States Boston
Los Angeles
New York
San Francisco


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Bangladesh Dhaka
Cambodia Phnom Penh
India Bengaluru
Delhi
Mumbai
Indonesia Denpasar
Surabaya
Jakarta
Japan Fukuoka
Osaka
Sapporo
Tokyo - Narita International Airport
Tokyo - Haneda Airport
South Korea Seoul
Malaysia Kuala Lumpur
Penang
Nepal Kathmandu
Philippines Cebu
Manila
Singapore Singapore
Thailand Bangkok
Vietnam Hanoi
Ho Chi Minh City


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Australia Brisbane
Melbourne
Perth
Sydney
New Zealand Auckland


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
France Paris
Germany Frankfurt
Italy Milan
Netherlands Amsterdam
Spain Madrid
Switzerland Zurich
United Kingdom London
Manchester


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Israel Tel Aviv
United Arab Emirates Dubai


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Flying to Hong Kong from:

Region / Country City Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Chinese Mainland Beijing check check check check check check check
Chengdu check check check   check   check
Chongqing   check   check      
Fuzhou   check       check  
Guangzhou check   check   check check check
Hangzhou check     check   check  
Nanjing   check   check      
Qingdao       check     check
Shanghai check check check check check check check
Wuhan   check     check    
Xiamen   check check check check    
Zhengzhou       check      


Please note that a checktick indicates a flight is running on that day each week. If specific dates are listed in the table, there are only flights on those dates.

Region / Country City
Taiwan China
Kaohsiung
Taipei


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Canada Toronto
Vancouver
United States Boston
Los Angeles
New York
San Francisco


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Bangladesh Dhaka
Cambodia Phnom Penh
India Bengaluru
Delhi
Mumbai
Indonesia Denpasar
Jakarta
Surabaya
Japan Fukuoka
Osaka
Sapporo
Tokyo - Narita International Airport
Tokyo - Haneda Airport
South Korea Seoul
Malaysia Kuala Lumpur
Penang
Nepal Kathmandu
Philippines Cebu
Manila
Singapore Singapore
Thailand Bangkok
Vietnam Hanoi
Ho Chi Minh City


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Australia Brisbane
Melbourne
Perth
Sydney
New Zealand Auckland


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
France Paris
Germany Frankfurt
Italy Milan
Netherlands Amsterdam
Spain Madrid
Switzerland Zurich
United Kingdom London
Manchester


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Israel Tel Aviv
United Arab Emirates Dubai


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Flying from Hong Kong to:

Region / Country City Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Chinese Mainland Beijing       check   check check
Chengdu check check check   check check check
Chongqing   check   check      
Fuzhou   check       check  
Hangzhou check     check   check  
Nanjing   check   check      
Qingdao       check     check
Shanghai   check          
Wuhan   check     check    
Xiamen   check          
Zhengzhou       check      


Please note that a checktick indicates a flight is running on that day each week. If specific dates are listed in the table, there are only flights on those dates.

Region / Country City
Taiwan China
Kaohsiung
Taipei


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Canada Toronto
Vancouver
United States Boston
Los Angeles
New York
San Francisco


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Bangladesh Dhaka
Cambodia Phnom Penh
India Bengaluru
Delhi
Mumbai
Indonesia Denpasar
Jakarta
Surabaya
Japan Fukuoka
Nagoya
Osaka
Sapporo
Tokyo - Narita International Airport
Tokyo - Haneda Airport
South Korea Seoul
Malaysia Kuala Lumpur
Penang
Nepal Kathmandu
Philippines Cebu
Manila
Singapore Singapore
Thailand Bangkok
Phuket
Vietnam Hanoi
Ho Chi Minh City


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Australia Brisbane
Melbourne
Perth
Sydney
New Zealand Auckland


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
France Paris
Germany Frankfurt
Italy Milan
Netherlands Amsterdam
Spain Madrid
Switzerland Zurich
United Kingdom London
Manchester


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Israel Tel Aviv
United Arab Emirates Dubai


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Flying to Hong Kong from:

Region / Country City Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Chinese Mainland Beijing check check check check check check check
Chengdu check check check   check   check
Chongqing   check   check      
Fuzhou   check       check  
Guangzhou check   check   check check check
Hangzhou check     check   check  
Nanjing   check   check      
Qingdao       check     check
Shanghai check check check check check check check
Wuhan   check     check    
Xiamen   check check check check    
Zhengzhou       check      


Please note that a checktick indicates a flight is running on that day each week. If specific dates are listed in the table, there are only flights on those dates.

Region / Country City
Taiwan China
Kaohsiung
Taipei


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Canada Toronto
Vancouver
United States Boston
Los Angeles
New York
San Francisco


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Bangladesh Dhaka
Cambodia Phnom Penh
India Bengaluru
Delhi
Mumbai
Indonesia Denpasar
Jakarta
Surabaya
Japan Fukuoka
Nagoya
Osaka
Sapporo
Tokyo - Narita International Airport
Tokyo - Haneda Airport
South Korea Seoul
Malaysia Kuala Lumpur
Penang
Nepal Kathmandu
Philippines Cebu
Manila
Singapore Singapore
Thailand Bangkok
Phuket
Vietnam Hanoi
Ho Chi Minh City


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Australia Brisbane
Melbourne
Perth
Sydney
New Zealand Auckland


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
France Paris
Germany Frankfurt
Italy Milan
Netherlands Amsterdam
Spain Madrid
Switzerland Zurich
United Kingdom London
Manchester


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Israel Tel Aviv
United Arab Emirates Dubai


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Flying from Hong Kong to:

Region / Country City Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Chinese Mainland Beijing check check check check check check check
Chengdu check check check   check check check
Chongqing   check   check      
Fuzhou           check  
Hangzhou check     check   check  
Nanjing   check   check      
Qingdao       check     check
Shanghai check check check check check check check
Wuhan   check     check    
Zhengzhou       check      


Please note that a checktick indicates a flight is running on that day each week. If specific dates are listed in the table, there are only flights on those dates.

Region / Country City
Taiwan China
Kaohsiung
Taipei


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Canada Toronto
Vancouver
United States Boston
Los Angeles
New York
San Francisco


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Bangladesh Dhaka
Cambodia Phnom Penh
India Bengaluru
Delhi
Mumbai
Indonesia Denpasar
Jakarta
Surabaya
Japan Fukuoka
Nagoya
Osaka
Sapporo
Tokyo - Narita International Airport
Tokyo - Haneda Airport
South Korea Seoul
Malaysia Kuala Lumpur
Penang
Nepal Kathmandu
Philippines Cebu
Manila
Singapore Singapore
Thailand Bangkok
Phuket
Vietnam Hanoi
Ho Chi Minh City


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Australia Brisbane
Melbourne
Perth
Sydney
New Zealand Auckland


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
France Paris
Germany Frankfurt
Italy Milan
Netherlands Amsterdam
Spain Madrid
Switzerland Zurich
United Kingdom London
Manchester


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Israel Tel Aviv
United Arab Emirates Dubai


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Flying to Hong Kong from:

Region / Country City Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Chinese Mainland Beijing check check check check check check check
Chengdu check check check   check   check
Chongqing   check   check      
Fuzhou   check       check  
Guangzhou check   check   check check check
Hangzhou check     check   check  
Nanjing   check   check      
Qingdao     check       check
Shanghai check check check check check check check
Wuhan   check     check    
Xiamen   check check check check    
Zhengzhou       check      


Please note that a checktick indicates a flight is running on that day each week. If specific dates are listed in the table, there are only flights on those dates.

Region / Country City
Taiwan China
Kaohsiung
Taipei


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Canada Toronto
Vancouver
United States Boston
Los Angeles
New York
San Francisco


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Bangladesh Dhaka
Cambodia Phnom Penh
India Bengaluru
Delhi
Mumbai
Indonesia Denpasar
Jakarta
Surabaya
Japan Fukuoka
Nagoya
Osaka
Sapporo
Tokyo - Narita International Airport
Tokyo - Haneda Airport
South Korea Seoul
Malaysia Kuala Lumpur
Penang
Nepal Kathmandu
Philippines Cebu
Manila
Singapore Singapore
Thailand Bangkok
Phuket
Vietnam Hanoi
Ho Chi Minh City


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Australia Brisbane
Melbourne
Perth
Sydney
New Zealand Auckland


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
France Paris
Germany Frankfurt
Italy Milan
Netherlands Amsterdam
Spain Madrid
Switzerland Zurich
United Kingdom London
Manchester


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Israel Tel Aviv
United Arab Emirates Dubai


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Flying from Hong Kong to:

Region / Country City Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Chinese Mainland Beijing check
6, 13, 20Mar
check
7, 14, 21Mar
check
1, 8, 15, 22Mar
check
2, 9, 16, 23Mar
check
3, 10, 17, 24Mar
check check
5, 12, 19Mar
Chengdu check
6, 13, 20Mar
check
7, 14, 21Mar
check
1, 8, 15, 22Mar
  check
3, 10, 17, 24Mar
check check
5, 12, 19Mar
Chongqing   check
7, 14, 21Mar
  check
2, 9, 16, 23Mar
     
Fuzhou           check  
Hangzhou check
6, 13, 20Mar
    check   check  
Nanjing   check
7, 14, 21Mar
  check      
Qingdao       check     check
Shanghai check
6, 13, 20Mar
check
7, 14, 21Mar
check
1, 8, 15, 22Mar
check
2, 9, 16, 23Mar
check
3, 10, 17, 24Mar
check check
5, 12, 19Mar
Wuhan   check     check
3, 10, 17, 24Mar
   
Zhengzhou       check      


Please note that a checktick indicates a flight is running on that day each week. If specific dates are listed in the table, there are only flights on those dates.

Region / Country City
Taiwan China
Kaohsiung
Taipei


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Canada Toronto
Vancouver
United States Boston
Los Angeles
New York
San Francisco


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Bangladesh Dhaka
Cambodia Phnom Penh
India Bengaluru
Delhi
Mumbai
Indonesia Denpasar
Jakarta
Surabaya
Japan Fukuoka
Nagoya
Osaka
Sapporo
Tokyo - Narita International Airport
Tokyo - Haneda Airport
South Korea Seoul
Malaysia Kuala Lumpur
Penang
Nepal Kathmandu
Philippines Cebu
Manila
Singapore Singapore
Thailand Bangkok
Phuket
Vietnam Hanoi
Ho Chi Minh City


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Australia Brisbane
Melbourne
Perth
Sydney
New Zealand Auckland


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
France Paris
Germany Frankfurt
Italy Milan
Netherlands Amsterdam
Spain Madrid
Switzerland Zurich
United Kingdom London
Manchester


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Israel Tel Aviv
United Arab Emirates Dubai


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Flying to Hong Kong from:

Region / Country City Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Chinese Mainland Beijing check
6, 13, 20Mar
check
7, 14, 21Mar
check
1, 8, 15, 22Mar
check
2, 9, 16, 23Mar
check
3, 10, 17, 24Mar
check check
Chengdu check
6, 13, 20Mar
check
7, 14, 21Mar
check
1, 8, 15, 22Mar
  check
3, 10, 17, 24Mar
  check
5, 12, 19Mar
Chongqing   check
7, 14, 21Mar
  check
2, 9, 16, 23Mar
     
Fuzhou   check
7, 14, 21Mar
      check  
Guangzhou check
6, 13, 20Mar
  check
1, 8, 15, 22Mar
  check
3, 10, 17, 24Mar
check check
Hangzhou check
6, 13, 20Mar
    check
2, 9, 16, 23Mar
  check  
Nanjing   check
7, 14, 21Mar
  check      
Qingdao     check
1, 8, 15, 22Mar
      check
5, 12, 19Mar
Shanghai check
6, 13, 20Mar
check
7, 14, 21Mar
check
1, 8, 15, 22Mar
check
2, 9, 16, 23Mar
check
3, 10, 17, 24Mar
check check
Wuhan   check
7, 14, 21Mar
    check
3, 10, 17, 24Mar
   
Xiamen   check
7, 14, 21Mar
check
1, 8, 15, 22Mar
check
2, 9, 16, 23Mar
check
3, 10, 17, 24Mar
   
Zhengzhou       check
2, 9, 16, 23Mar
     


Please note that a checktick indicates a flight is running on that day each week. If specific dates are listed in the table, there are only flights on those dates.

Region / Country City
Taiwan China
Kaohsiung
Taipei


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Canada Toronto
Vancouver
United States Boston
Los Angeles
New York
San Francisco


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Bangladesh Dhaka
Cambodia Phnom Penh
India Bengaluru
Delhi
Mumbai
Indonesia Denpasar
Jakarta
Surabaya
Japan Fukuoka
Nagoya
Osaka
Sapporo
Tokyo - Narita International Airport
Tokyo - Haneda Airport
South Korea Seoul
Malaysia Kuala Lumpur
Penang
Nepal Kathmandu
Philippines Cebu
Manila
Singapore Singapore
Thailand Bangkok
Phuket
Vietnam Hanoi
Ho Chi Minh City


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Australia Brisbane
Melbourne
Perth
Sydney
New Zealand Auckland


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
France Paris
Germany Frankfurt
Italy Milan
Netherlands Amsterdam
Spain Madrid
Switzerland Zurich
United Kingdom London
Manchester


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.

Region / Country City
Israel Tel Aviv
United Arab Emirates Dubai


Note: Please check the flight timetable for the latest available flights with seats available to book.