Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Passenger capacity

Business: 8
Economy: 156
Total Passengers: 164

  • Có sẵn
  • Hàng ghế thoát hiểm
  • Khoang bếp
  • Nhà vệ sinh
  • Buồng vệ sinh phù hợp dành cho hành khách bị hạn chế di chuyển

This plane has 2 sections, with a Business class section at the front of the plane followed by an Economy class section. Toilet suitable for passengers with reduced mobility is at the front of the Business class section. Toilets are at the end of the plane. Emergency exit rows are located at rows 29 and 30. Galleys are in each section of the plane.

Airbus A320-200(A320) seating plan

Đội máy bay Airbus của Cathay Dragon

Các đặc điểm và sơ đồ chỗ ngồi trên máy bay Airbus A320-200

Sức chứa hành khách

Hạng thương gia: 8
Hạng phổ thông: 156
Tổng số hành khách: 164

  • Có sẵn
  • Hàng ghế thoát hiểm
  • Khoang bếp
  • Nhà vệ sinh
  • Buồng vệ sinh phù hợp dành cho hành khách bị hạn chế di chuyển

Máy bay này có 2 khoang, trong đó khoang dành cho hạng Thương gia ở phần đầu của máy bay, tiếp theo là khoang dành cho hạng Phổ thông. Phòng vệ sinh mà hành khách bị hạn chế khả năng di chuyển có thể sử dụng nằm ở phía trước của khoang hạng Thương gia. Các phòng vệ sinh nằm ở cuối máy bay. Các hàng ghế thoát hiểm khẩn cấp là hàng 29 và 30. Mỗi khoang đều có phòng bếp.

Sơ đồ chỗ ngồi trên máy bay Airbus A320-200 (A320)