Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi nên làm gì nếu tôi cho rằng một email hoặc một trang web là đáng ngờ?

Nếu quý khách nhận được một email hoặc vào một trang web quý khách cho là đáng ngờ, xin không nhấp vào bất kỳ liên kết nào có trong đó hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, bao gồm chi tiết thẻ tín dụng có thể được sử dụng để nhận dạng quý khách.

Quý khách có thể báo cáo các email hoặc trang web đáng ngờ trong mẫu phản hồi của chúng tôi. Chọn “Khiếu nại”, Khác/Phản hồi chung, “Bảo vệ dữ liệu cá nhân” trong menu thả xuống.