Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Truy cập https://travel.asiamiles.com và tìm kiếm sản phẩm, sau đó nhấp vào “Đặt chỗ” và làm theo hướng dẫn.

Tất cả các đặt chỗ mới phải được thực hiện trực tuyến. Trung tâm dịch vụ không thể xử lý đặt chỗ mới vào lúc này.