Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quý khách sẽ được yêu cầu nhập thông tin chi tiết về lưu trú khách sạn trên trang thông tin chi tiết của hành khách khi đặt chỗ. Sau khi đặt chỗ được xác nhận, quý khách có thể liên hệ với công ty khai thác/điều hành tour ở địa phương để biết thay đổi phút chót. Lưu ý rằng quý khách có thể được yêu cầu liên hệ trước với công ty khai thác/điều hành tour ở địa phương để xác nhận dịch vụ, vui lòng tham khảo thông tin quan trọng được nêu trên phiếu trải nghiệm.