Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Trẻ em đi máy bay một mình phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi tối thiểu để được hưởng việc đổi thưởng. Độ tuổi tối thiểu cần thiết để được thưởng khách sạn và phần thưởng trải nghiệm là 18 tuổi. Tuổi tối thiểu bắt buộc để thuê xe là 25. Cũng cần phải có Giấy phép lái xe quốc gia và Giấy phép Lái xe Quốc tế (nếu áp dụng).