Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Với đặt chỗ khách sạn và trải nghiệm, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email hoặc điện thoại. Yêu cầu sau đó được chuyển tiếp cho đối tác. Tuy nhiên, các yêu cầu đặc biệt tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và không được đảm bảo.

Nếu quý khách muốn thực hiện yêu cầu đặc biệt, ví dụ như thêm thiết bị tùy chọn (ví dụ như kệ trượt tuyết, ghế trẻ em, v.v.), vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty cho thuê xe:

Hertz Reservation Office, Hong Kong
Điện thoại: +852 25252838
Fax:+852 25252100
e-mail: booking@hertz-gsa.com.hk