Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Có, vui lòng tham khảo tại đây để biết chi tiết về phí dịch vụ liên quan đến thay đổi vé thưởng.

Không được phép thay đổi trong vòng 48 giờ kể từ khi đến/nhận xe/sự kiện (giờ địa phương).

Các khoản phạt bổ sung cũng có thể được áp dụng tùy thuộc vào các điều kiện đặt chỗ và như được nêu trong email xác nhận.