Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Không, quý khách không thể đặt đặt khách sạn, thuê xe hoặc nhận phần thưởng trải nghiệm Dịch vụ du lịch Asia Miles bằng điểm hoặc dặm bay từ chương trình khác. Tất cả các khoản thanh toán phải được thực hiện bằng Asia Miles.