Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Marco Polo Club

Ai có thể tham gia Marco Polo Club?

Hành khách từ 12 tuổi trở lên được phép trở thành hội viên hạng Xanh của Marco Polo Club bằng cách đóng phí tham gia 100 USD. Hội viên dưới 18 tuổi cần được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để tham gia.