Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Làm thủ tục chuyến bay Trực tuyến

Ai có thể sử dụng dịch vụ Làm Thủ tục Chuyến bay Bằng Điện thoại?

Tất cả hành khách có vé điện tử. Các trường hợp ngoại lệ là:

  • Hành khách yêu cầu Hỗ trợ y tế
  • Hành khách yêu cầu Cáng
  • Hành khách yêu cầu "Hành lý xách tay để ở chỗ ngồi"
  • Hành khách yêu cầu "Thêm ghế ngồi"
  • Hành khách đi theo đoàn và được đăng ký theo đoàn trong lần đặt chỗ