Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Làm thủ tục chuyến bay Trực tuyến

Tôi có thể làm thủ tục chuyến bay trực tuyến cho bao nhiêu chuyến bay?

Tối đa 8 chuyến bay sẽ hiển thị cho quý khách để làm thủ tục chuyến bay bất cứ lúc nào. Quý khách có thể làm thủ tục cho từng chuyến bay.