Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay

Thẻ Lên Máy bay Điện tử là gì?

Thẻ Lên Máy bay Điện tử là thẻ lên máy bay hiển thị trên trang web di động hiện tất cả thông tin về chuyến bay và khách hàng cần thiết để lên chuyến bay. Mã QR chứa dòng dữ liệu đã mã hóa và được quét tại sân bay.