Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Ngoài việc sử dụng vé đổi thưởng, tôi có thể sử dụng số dặm Asia Miles của mình để nâng hạng không?

Có, nếu quý khách hoặc người được quý khách đề cử có đặt chỗ đã xác nhận với một trong các hạng giá vé hợp lệ trên Cathay Pacific. Để biết danh sách chi tiết về nâng hạng giá vé, hãy nhấp vào đây.