Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.
  • Việc gia hạn dặm bay vẫn được áp dụng sau ngày 1 tháng 1 năm 2020. Quý khách có thể gia hạn tất cả từ (có áp dụng phí dịch vụ) từ hệ thống tính theo thời gian. Sau khi gia hạn, Dặm thưởng sẽ được chuyển vào hệ thống tính theo hoạt động mới.
  • Tuy nhiên, xin lưu ý rằng gia hạn Dặm thưởng không áp dụng cho hệ thống tính theo hoạt động mới.