Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tại sao tôi cần thanh toán để giữ chỗ ngồi thông thường?

Đây là dịch vụ dành cho khách hàng bay hạng Phổ thông ‒ với hạng giá vé S, N, Q, O, X (không bao gồm giá vé Phổ thông Thiết yếu và giá vé Phổ thông Linh hoạt#) hoặc giá vé Phổ thông Nhẹ, nếu không họ không đủ điều kiện để đặt chỗ ngồi ưa thích trước khi làm thủ tục chuyến bay.

Hành khách có thể chọn chỗ ngồi và trả thêm phí trong thời gian đến 48 giờ trước khi chuyến bay khởi hành.

Tuy nhiên, việc chọn chỗ ngồi là miễn phí nếu hành khách:

  • Đi cùng trẻ em hay trẻ nhỏ trong cùng một mã đặt chỗ
  • Đi máy bay với một hội viên hạng Bạc* trở lên của Marco Polo Club trong cùng một mã đặt chỗ và vé được xuất với cùng loại giá vé (nếu có).
  • Là khách hàng thường xuyên của oneworld (Ruby, Sapphire hay Emerald)

Xin lưu ý rằng việc đặt chỗ là miễn phí khi dịch vụ làm thủ tục chuyến bay trực tuyến được mở trong vòng 48 giờ trước khi chuyến bay của quý khách khởi hành.

#Chỉ áp dụng cho giá vé Phổ thông Linh hoạt mới tại các thị trường được lựa chọn.
*Phí chọn chỗ ngồi tùy theo hạng hội viên Marco Polo Club của hành khách tại thời điểm yêu cầu đặt chỗ.