Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Đặt chỗ ngồi

Nếu hành khách không đáp ứng các yêu cầu về an toàn đối với Ghế ngồi có chỗ để chân rộng khi làm thủ tục chuyến bay thì có được hoàn tiền không?

Hành khách không đáp ứng các yêu cầu về an toàn sẽ không được hoàn tiền, nhưng người đó sẽ được sắp xếp cho ngồi vào một ghế Phổ thông loại thông thường.