Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Làm cách nào để đặt chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn?

Quý khách có thể đặt chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn:

  • trong khi đặt chỗ trực tuyến
  • qua Quản lý Đặt chỗ, tối đa 48 giờ trước khi khởi hành
  • thông qua đại lý du lịch
  • trong quá trình làm thủ tục chuyến bay trực tuyến
  • bằng cách liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng khi xuất vé, tối đa 24 giờ trước khi khởi hành
  • trong quá trình làm thủ tục chuyến bay tại các quầy làm thủ tục chuyến bay trong thành phố hoặc tại sân bay của chúng tôi*

Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn sẽ được chỉ định cho các hành khách hợp lệ sau khi hành khách đó đã thanh toán các khoản phí theo quy định.

*Không áp dụng đối với quầy tự check-in