Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Đặt chỗ ngồi

Làm cách nào để đặt Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn?

Quý khách có thể đặt Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn khi đặt vé trực tuyến, qua mục Quản lý đặt chỗ^, qua các đại lý du lịch hoặc gọi cho Phòng vé của chúng tôi sau khi xuất vé lên tới 24 giờ trước khi khởi hành hoặc trong quá trình làm thủ tục chuyến bay tại quầy làm thủ tục của chúng tôi.

Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn sẽ được chỉ định cho các hành khách hợp lệ sau khi hành khách đó đã thanh toán các khoản phí theo quy định.

* Không áp dụng đối với hành khách làm thủ tục chuyến bay tại quầy tự làm thủ tục

^ Quý khách có thể đặt chỗ ngồi qua mục  Quản lý Đặt chỗ tối đa 48 giờ trước khi khởi hành chuyến bay và tùy thuộc vào điều kiện hợp lệ của quý khách