Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có được hoàn tiền nếu thay đổi đặt chỗ không?

Quý khách sẽ không được hoàn tiền đặt chỗ cho chỗ ngồi loại thông thường hoặc chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn nếu, theo điều kiện giá vé quý khách đã mua, quý khách muốn thay đổi, hủy hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi tự nguyện nào khác cho chuyến bay của mình.

Để xem thông tin về các chính sách hoàn vé và thông tin thêm, vui lòng truy cập trang thông tin về Chỗ ngồi loại thông thường hoặc hoặc trang về Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn của chúng tôi.