Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có thể thay đổi đặt chỗ ngồi trực tuyến không?

Hiện tại chúng tôi không có dịch vụ trực tuyến cho việc đổi chỗ ngồi loại thông thường hay chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn đã thanh toán sang ngày khác hoặc chuyến bay khác. Nếu thay đổi đặt chỗ chuyến bay trên trang web của chúng tôi, quý khách sẽ cần liên lạc với bộ phận Chăm sóc Khách hàng để chuyển dịch vụ đặt chỗ trước của quý khách sang chuyến bay mới. Xin lưu ý rằng việc chọn chỗ ngồi còn tùy thuộc vào việc có chỗ ngồi còn trống hay không.