Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có đủ điều kiện để ngồi ở chỗ có khu vực để chân rộng hơn không?

Không phải ai cũng đủ điều kiện để ngồi ở chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn, vì hành khách ngồi ở vị trí này có thể phải thực hiện một số yêu cầu an toàn nhất định. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn.