Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Yêu cầu chỗ ngồi

Tại sao không có sơ đồ chỗ ngồi trên trang trực tuyến?

Nếu tại thời điểm quý khách chọn chỗ mà không còn chỗ ngồi để lựa chọn qua dịch vụ “Đặt chỗ ngồi trước” thì sơ đồ chỗ ngồi sẽ không hiển thị và quý khách sẽ được cung cấp lựa chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ hoặc cạnh lối đi.

Chúng tôi sẽ bố trí chỗ ngồi dựa trên tùy chọn của quý khách khi chỗ ngồi có sẵn.