Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Yêu cầu chỗ ngồi

Tôi có thể thay đổi yêu cầu chọn chỗ ngồi trong Quản lý Đặt chỗ không?

Có. Quý khách có thể thay đổi chỗ ngồi qua Quản lý Đặt chỗ lên đến 48 giờ trước khi khởi hành chuyến bay.

Trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành, quý khách có thể thay đổi lựa chọn chỗ ngồi qua dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay trực tuyến.

Để biết thêm thông tin về việc thay đổi chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hoặc đặt chỗ ngồi loại thường, vui lòng truy cập trang "Đặt chỗ ngồi" trên trang web của chúng tôi.