Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Có giới hạn số dặm để thanh toán bằng Miles Plus Cash không?

Không, với điều kiện là có đủ dặm bay trong tài khoản của quý khách, quý khách có thể lựa chọn thanh toán giá vé máy bay bằng dặm bay. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng tất cả các phụ phí nhiên liệu, thuế, phí hủy hoặc phí thay đổi/phí phạt, phí quản lý hành chính hoặc các khoản phí khác phải được thanh toán bằng tiền mặt.