Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quản lý đặt chỗ

Nếu tôi sử dụng tính năng ""Lưu vào lịch"" thì những thông tin nào sẽ xuất hiện trên lịch của tôi?

Lịch của quý khách sẽ hiển thị tất cả thông tin quý khách cần về lần đặt chỗ:

  • Mã đặt chỗ
  • Điểm khởi hành
  • Điểm đến
  • Số hiệu chuyến bay
  • Thời gian Khởi hành
  • Thời gian đến 
  • Hạng vé 
  • Thời gian Làm Thủ tục Chuyến bay Trực tuyến khả dụng