Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Đi công tác

Điều kiện hợp lệ để tham gia chương trình Business Plus là gì?

Để đủ điều kiện tham gia chương trình Business Plus, công ty của quý khách phải:

  • có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực tại quốc gia mà công ty chọn để đăng ký chương trình Business Plus (nếu có thể áp dụng)
  • chỉ định không quá 3 đại lý du lịch BSP (theo Hệ thống Báo cáo và Thanh toán, tức Billing Settlement Plan) tại quốc gia địa phương để xử lý và báo cáo việc xuất vé (nếu áp dụng)
  • cử một đại diện được ủy quyền của công ty để đại diện cho công ty giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình Business Plus
  • không có giao dịch doanh nghiệp hoặc tài khoản Business Plus khác
  • không phải là một đại lý hoặc công ty môi giới về vé