Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Đi công tác

Hạng (tier) là gì?

Hạng được xác định theo số điểm Business Plus mà công ty của quý khách cần có được để thăng lên hạng tiếp theo. Công ty của quý khách có thể được nhận các phần thưởng và ưu đãi cho mỗi hạng. Quý khách có thể kiểm tra số điểm cần có cho mỗi hạng và các phần thưởng và ưu đãi liên quan trên trang về chương trình khi hoàn tất đặt chỗ lần đầu.