Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Chương trình Business Plus là gì?

Business Plus là chương trình thưởng cho các doanh nghiệp bay với Cathay Pacific với mục đích đi công tác. Chương trình có thời hạn hợp đồng 12 tháng, và trong thời gian đó doanh nghiệp bay để được nhận điểm thưởng để đổi lấy phần thưởng và các ưu đãi cho hạng. Chương trình được gia hạn 12 tháng một lần và khi gia hạn mới thì số điểm Business Plus được tính lại từ đầu (về 0).