Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Đi công tác

Công ty của tôi có các đăng ký khác nhau tại nhiều quốc gia. Tôi có thể sử dụng chung một tài khoản Business Plus không?

Mặc dù không có quy định giới hạn về việc đăng ký tại các quốc gia khác nhau, song việc sử dụng một tài khoản duy nhất sẽ cho phép công ty của quý khách gộp tất cả các chi phí du lịch vào với nhau và được nhận thưởng nhanh hơn. Tuy nhiên, vì có thể có những quy định hạn chế của địa phương đối với phần thưởng tương ứng, chúng tôi khuyên quý khách nên tìm hiểu kỹ về các điều khoản và điều kiện của chương trình cùng với mô hình du lịch dự kiến của quý khách để chọn tùy chọn đăng ký có lợi nhất cho công ty của mình.