Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Đi công tác

Công ty tôi có các đăng ký khác nhau tại nhiều quốc gia, nhưng tôi muốn đăng ký theo một chương trình duy nhất. Tôi cần chọn quốc gia nào?

Do có các quy định trong các điều khoản và điều kiện của các phần thưởng, đặc biệt là phần thưởng chỉ áp dụng cho vé được mua tại quốc gia mà công ty quý khách đăng ký, chúng tôi khuyên quý khách nên tìm hiểu kỹ về các điều khoản và điều kiện này cùng với mô hình du lịch dự kiến của quý khách để chọn một quốc gia đăng ký có lợi nhất cho công ty của mình.