Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Đi công tác

Có giới hạn về việc một công ty có thể thăng bao nhiêu hạng trong một năm hợp đồng không?

Một công ty có thể được thăng hạng nhiều lần trong một năm hợp đồng, tối đa đến Hạng 5, là hạng cao nhất. Khi đến Hạng 5, công ty sẽ được hưởng tất cả các phần thưởng cũng như các ưu đãi về hạng trong thời gian còn lại của năm hợp đồng hiện tại, cộng thêm toàn bộ thời gian của năm hợp đồng được gia hạn tiếp theo.