Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Đặt hàng miễn thuế trước chuyến bay

Đơn đặt hàng trước chuyến bay là gì?

Có dịch vụ miễn phí cho hành khách có hành trình đã xác nhận để xem trước lựa chọn và đặt hàng miễn thuế trước chuyến bay. Đơn giản là xem catalogue trực tuyến, thêm các mặt hàng vào Giỏ hàng, nhập chi tiết chuyến bay và hàng đã đặt sẽ được lưu. Trong khi trên máy bay, tiếp viên của chúng tôi sẽ mang cho hành khách những mặt hàng này và thu tiền.