Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Đặt hàng miễn thuế trước chuyến bay

Tôi đã thay đổi hành trình của mình. Liệu này đổi này có được phản ánh trong Đơn đặt hàng Trước chuyến bay đã xác nhận của tôi không?

Nếu thay đổi được thực hiện trong khung thời gian chấp nhận được (tức là 2 - 21 ngày trước ngày khởi hành của chuyến bay ban đầu và chuyến bay mới) qua các kênh khác (CX Reservation, đại lý du lịch), thay đổi sẽ được phản ánh trên Đơn đặt hàng Trước chuyến bay của quý khách. Tuy nhiên, chúng tôi gợi ý khách hàng nên kiểm tra lại chi tiết chuyến bay trong trang web này để đảm bảo rằng chuyến bay giao hàng là chuyến bay tương ứng với chuyến bay họ muốn.