Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Trả trước phí hành lý quá cước

Tôi có thể đổi điểm Asia Miles để trả trước phí hành lý quá cước không"?

Không thể dùng Asia Miles để thanh toán trả trước phí hành lý quá cước.

Tuy nhiên, quý khách có thể đổi Asia Miles để thanh toán cho hành lý miễn cước bổ sung với giá thông thường của chúng tôi. Số lượng điểm Asia Miles yêu cầu phụ thuộc vào khoảng cách chuyến đi của quý khách. Vui lòng liên hệ với Marco Polo Club hoặc trung tâm dịch vụ Asia Miles ít nhất 10 ngày làm việc trước khi chuyến bay của quý khách khởi hành. Quý khách cũng có thể đổi điểm lấy thêm hành lý miễn cước tại quầy làm thủ tục của Cathay Pacific trên toàn thế giới. Xem chi tiết trong phần Phí hành lý bổ sung của chúng tôi.