Quầy Bar Sâm-panh

Quầy bar sâm-panh riêng

Khi quý khách đến phòng chờ Hạng Nhất The Wing, hãy chọn một loại rượu sâm-panh hảo hạng để uống ly rượu chào mừng.