Thiền

Thiền

Ngồi trong ghế đệm và lắng nghe đoạn âm thanh hướng dẫn thiền của các giáo viên Pure Yoga, hoặc thực hiện 'Trataka', một hình thức thiền định, để làm dịu tâm trí của quý khách trước khi bay.