Giỏ Cà phê

Cà phê theo yêu cầu

Giỏ cà phê độc đáo của chúng tôi lấy cảm hứng hình thức bán đồ ăn hàng rong trên đường phố châu Á. Nhâm nhi cà phê mới pha đặc biệt, được làm theo yêu cầu bởi các chuyên gia pha chế chuyên nghiệp của chúng tôi.