The Pantry

Một bữa thịnh soạn đa dạng

Nếu quý khách muốn ăn đồ ăn nhanh và nhẹ, nhà hàng The Pantry mang đến một bữa thịnh soạn đa dạng với các món ngon để quý khách ăn và mang đi, và các món được bổ sung mới trong suốt cả ngày.