Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Sân bay Naha

Thông tin về sân bay

Quầy làm thủ tục chuyến bay

Nhà ga quốc tế mới, tầng 3

Giờ mở cửa
2 giờ trước khi khởi hành

(Quầy làm thủ tục chuyến bay đóng cửa đúng 40 phút trước giờ khởi hành). Bạn đến sau thời gian đóng cửa có thể bị từ chối lên máy bay.)

Phòng chờ Phòng chờ Ryurin
Thông tin hải quan

Tobacco Products: 400 cigarettes or 100 cigars or 500g tobacco or 500g of a combination thereof for visitors. Half that for residents.

Alcoholic Beverages: 3 bottles of wine or spirits (0.75L each)

Meat and other poultry products: All meat and poultry items, including processed meat products, are prohibited from entering Japan. Find out more.

Others: 2ozs perfume. Goods up to the value of JPY200,000.