Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Bồ Đào Nha

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Lisbon

Tên sân bay Sân bay Lisbon
Địa Chỉ Cathay Pacific
Asia Wings
22, Av Oscar Monteiro Torres
Loja 1
1000-219 Lisboa
Portugal
Đặt chỗ +351 21 798 69 88
Email:
gsalisp@cathaypacific.com
cathaypacific@asiawings.pt