Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Bolivia

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

La Paz

Tên sân bay La Paz
Địa Chỉ Discover the World
Avenida Sanchez Bustamante #7979
Esq. Calle 9
Edificio Vitruvio 2
5to Piso, Oficina A, Calacoto
La Paz, Bolivia
Đặt chỗ (59) 12 279-7068
Email:
discover@entelnet.bo
discoverventas@entelnet.bo