Luôn kết nối trong suốt chuyến bay

Module: original-version

Banner url: /content/cx/vi_VN/flying-with-us/using-electronic-devices/introduction

Open Link in New Window: No

SP code text:

Promotion title: Wifi & kết nối

Promotion Description: Luôn kết nối trong suốt hành trình trên máy bay A350 và hầu hết các máy bay Boeing 777 của chúng tôi. Quý khách chỉ cần truy cập vào mạng trên chuyến bay của chúng tôi từ thiết bị của mình để duyệt internet, giữ liên lạc với gia đình và bạn bè, hoặc cập nhật tin tức toàn cầu.

Image: /content/dam/focal-point/digital-library/CX-photo-collection/ancillary/inflight-wifi/ancillary-inflight-wifi-02.jpg

Call to action button name: Xem các tùy chọn của quý khách

Special Call Out Text: Wi-Fi trên chuyến bay

Special Call Out Color:

Wi-Fi trên chuyến bay

Feature Icon: /content/dam/focal-point/digital-library/svg-icons/dark-sand/lounge_productivity.svg