Thuê xe Hertz với Cathay Pacific

Module:

Banner url: /content/cx/vi_VN/offers/car-rental

Open Link in New Window: No

SP code text:

Promotion title: Thuê xe

Promotion Description: Chúng tôi đã hợp tác với Hertz để mang đến cho quý khách trải nghiệm thuê xe tuyệt vời nhất. Lên đường và trải nghiệm tối đa điểm đến của quý khách, với lợi ích của Asia Miles.

Image: /content/dam/focal-point/digital-library/CX-photo-collection/ancillary/car-rental/ancillary-car-rental-01.jpg

Call to action button name: Thuê xe

Special Call Out Text: Đi máy bay & lái xe

Special Call Out Color:

Đi máy bay & lái xe

Feature Icon: /content/dam/focal-point/digital-library/svg-icons/dark-sand/car_rental.svg