Mua sắm miễn thuế

Module: original-version

Banner url: /content/cx/vi_VN/offers/shop-duty-free

Open Link in New Window: No

SP code text:

Promotion title: Mua sắm trực tuyến

Promotion Description: Hãy ghé thăm các cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, nơi chúng tôi cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho một trải nghiệm mua sắm đặc biệt, dù quý khách đang ở trên máy bay hay ở dưới mặt đất.

Image: /content/dam/focal-point/digital-library/CX-photo-collection/ancillary/duty-free/ancillary-dutyfree-01.jpg

Call to action button name: Mua sắm ngay

Special Call Out Text: Mua sắm hàng miễn thuế

Special Call Out Color:

Mua sắm hàng miễn thuế

Feature Icon: /content/dam/focal-point/digital-library/svg-icons/dark-sand/duty_free.svg