Cathay Pacific Airways

$title $lastName thân mến,

Thông báo này xác nhận quý khách đã xóa thành công tài khoản Cathay Pacific của mình ($maskMemID) khỏi tài khoản $socialIDP.

Vì hồ sơ của quý khách không được kết nối với bất kỳ tài khoản xã hội nào, vui lòng nhấp vào đây để tạo mật khẩu nếu quý khách chưa có mật khẩu.

 

Nếu quý khách không thực hiện thay đổi này và cho rằng người khác có thể đã truy cập vào tài khoản của mình, hãy thay đổi mật khẩu ngay lập tức.