Cathay Pacific Airways

$title $familyName thân mến,

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu đặt lại mật khẩu cho tài khoản của quý khách.

Vui lòng nhấp vào đây để nhập mật khẩu mới trước $resetPinExpiryTime (GMT+8).

Vui lòng thay đổi mật khẩu của quý khách sớm nhất có thể, và luôn bảo vệ mã mật khẩu để giữ an toàn cho thông tin cá nhân của quý khách.

 

Đây là email thông báo tự động. Vui lòng không trả lời thư này.